KGPAC/BPSB nieuws


Koninklijke Gentse Politie Atletiekclub (KGPAC)
HISTORIEK
Op 8 april 1958 vonden enkele overtuigde sporters van het toenmalige Gentse politiekorps dat de tijd gekomen was om een atletiekclub op te richten. Op nationaal vlak waren enkele korpsen al een stap verder en wedijverden met elkaar in diverse sportdisciplines.
Een voetbalploeg was op dat moment al succesvol actief. En precies daarom werd ook de noodzaak aangevoeld om voor de liefhebbers van de atletieksport een eigen club op te richten.
Julien Calemyn was in de voetbalclub een van de actieve sporters die ook het initiatief nam om samen met enkele collega’s een atletiekclub op te richten.
De atletiekclub werd gelanceerd onder het pseudoniem G.P.A.C., onder het voorzitterschap van commissaris André Bontinck.
Op 21 maart 1959 organiseerde de G.P.A.C. haar eerste “Grote Politieveldloop” op het Storyplein in Steenakker in Gent.
Mede door de jarenlange inzet van ere-voorzitter Willy De Smet kregen wij de koninklijke titel toebedeeld, wat ons voortaan als Koninklijke Gentse Politie Atletiekclub door het leven deed gaan.
Dat sportlui van de KGPAC succesvol waren, bleek bij de toekenning van de Trofee voor Sportverdienste "Baron de Broqueville-Sanders" in 1989. Dit is de hoogste onderscheiding die door de BPSB (Belgische Politie Sportbond) in het leven werd geroepen. Deze trofee weerspiegelt het sportief en sociaal imago van de BPSB en blijft het statussymbool van de sportfederatie. Ook dezer dagen hebben we in onze club enkele “toppers”. Zij zijn onze sportieve ambassadeurs in binnen- en buitenland en zijn een stimulerende uitstraling voor onze ganse vereniging en een motiverende factor voor onze recreatieve sportbeoefenaars! Elkaar daarbij op een nuttige en ongedwongen manier in een sportieve sfeer ontmoeten bevordert bovendien de teamgeest en de harmonieuze samenwerking tussen de verschillende politieambtenaren.

Onze club biedt een platform aan voornamelijk sportieve politiemensen en sympathisanten. We respecteren zowel de inspanning van de gewone sporter als die van de getrainde atleet. Onze atletiekclub is niet alleen competitief, maar vooral recreatief.


image-249185-BK_Mountainbike_2018.jpg
image-247198-Kalender.JPG